دی ۹, ۱۳۹۵

حماسه ی ۹ دی

خرداد ۱۸, ۱۳۹۵

تایپوگرافی

[…]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۴

در راه عشق بعد منازل حجاب نیست

تیر ۸, ۱۳۹۴

هیات رایت العباس

تیر ۸, ۱۳۹۴

الله

تیر ۸, ۱۳۹۴

به نام خدا

تیر ۸, ۱۳۹۴

من انقلابی ام

تیر ۸, ۱۳۹۴

نقوش کاشی